Ingbokällorna - källfriskt bubbel

Ingbokällorna
Som kristallklara ögon ligger Ingbokällorna i den mörka, fuktiga skogen. I en aldrig sinande ström tränger vatten upp från underjorden. Bubblorna bildar ett skådespel i färg och form som pågår dygnet runt, året om.

Vid den gamla kvarnplatsen Ingbo finns två källor som binds samman av en bäck. Mellan källdammarna utvidgar sig bäcken till ett tredje öga. Den nedre dammen fungerade förr som kvarndamm. Dagens byggnad är en nybyggd kopia av den skvaltkvarn som fanns på platsen på 1930-talet. Den går att mala säd i, vilket också kommer att göras framöver.

De två källdammarnas botten täcks av en fin slamartad sand som ger källorna en säregen blågrön färgton. Det bubblar än här, än där; vattnet sprudlar fram från ett stort antal punkter i källans botten och bildar ett ständigt föränderligt mönster. Kullfallna trädstammar på dammarnas botten syns tydligt i det klara vattnet och gör upplevelsen än märkligare.

Vattnet kommer från Ingboåsen som ligger strax intill och varje dygn väller 4,3 miljoner liter vatten fram. Det blir 50 liter per sekund och ändå syns inte en krusning på vattenytan!

Källor har setts som heliga och magiska långt tillbaka i tiden. Drack man av vattnet kunde man bli botad från allehanda sjukdomar och krämpor. Källorna ansågs vara extra verksamma om de rann mot norr, som Ingbokällorna gör. Sommartid är medeltemperaturen på vattnet 7° C, ta dig gärna en törstsläckande klunk. Vem vet, kanske lämnar du Ingbokällorna som en ny människa!

Fler bilder från Ingbokällorna