Hjälstaviken - fåglar och vajande vasshav

Hjälstaviken
Hjälstaviken är en av Sveriges finaste fågelsjöar. Året runt finns det spännande saker att se. Höst och vår rastar tusentals flyttfåglar, på vintern kan du blad annat spana efter örn och sommartid syns och hörs mängder av fågelfamiljer. Men Hjälstaviken bjuder också på vidsträckt utsikt från Kvarnberget, ädellövskog i Parnassen och hagmarker med speciell flora.

Hjälstaviken är en grund vassrik slättsjö som ligger mitt i ett odlingslandskap som har brukats under tusentals år. Kreaturen har gått på bete och våtmarkerna har nyttjats för slåtter och detta tillsammans med landhöjningen har skapat det fågelparadis som finns idag.

De öppna betade strandängarna och vassarna drar till sig sjöfågel i stora mängder. Eftersom korna betar ända ut i vassen bildas där en remsa öppet vatten, en blå bård. Det området är idealiskt för bl a vadarfåglar och änder. På de torrare ängarna högre upp trivs många ovanliga örter och ängssvampar.

Det höga Kvarnberget reser sig invid sjöns östra sida. Däruppifrån kan man skåda ut över vasshavet och den flacka Upplandsbygden. Runt sjön löper en vandringsled som är ungefär 8 km lång. Stigen för dig genom blommande hagmarker, till fågeltornet på sjöns västsida och till Parnassen med sina högresta ädellövträd. Att vandra på spångarna genom vassen mellan Kvarnberget och Parnassen är en speciell upplevelse!

Från parkeringen i Hårby löper en hårdgjord gångväg ner mot fågeltornet. Så längs den cirka kilometerlånga sträckan går det bra ta sig fram med barnvagn eller rullstol. Toaletterna vid parkeringen är också tillgängliga för dig med nedsatt rörelseförmåga. På vägen ner finns små stationer för barn - så ta med barnen och kika in i holkarna!

Vill du komma nära fåglarna, så ta dig till gömslet nedanför Kvarnberget. Från parkeringen i Jungfrulunden leder en hårdgjord väg och därefter en bred spång ut genom vassen till gömslet.

Ekolsunds slott ligger strax invid Hjälstaviken och Parnassen anlades som en del av slottsparken redan på 1600-talet. Det går fortfarande att ana de nio stjärnformigt utsrålande alléerna. Området användes som festplats och jaktpark och Gustav III deltog ofta i förlustelserna. På våren täcks marken under träden av krollilja, gulsippor och vitsippor.

Tänk på att inte störa fågellivet vid ditt besök. Från den 1/4 till 15/8 är det förbjudet att röra sig fritt i våtmarkerna för att inte störa de häckande fåglarna. Men det går alltid bra att gå längs den uppmärkta vandringsleden och från fågeltornet har du god uppsikt över vad som händer i sjön.

Fler foton från Hjälstaviken.


Fåglar i Hjälstaviken. Fotograf: Pello Malm

Hitta hit!

Get Microsoft Silverlight

Life logotyp