Natur- och kulturminne 

Närbild på väldigt gammal och grov bark.
Foto: Rolf Sturegård

Enstaka särpräglade naturbildningar kan skyddas som naturminne. Det kan till exempel vara märkliga träd, jättegrytor eller flyttblock. I landet som helhet fanns det år 2000 cirka 1400 naturminnen. Ett kulturminne är skydd för spår efter mänsklig aktivitet som knyter an till till exempel historiska händelser.

Naturminnen i Uppsala län

Naturminnen är en skyddsform som infördes i vårt land redan år 1909. Naturminnen kan utgöras dels av enskilda föremål dels av mycket små områden. Oftast gäller lagskyddet också området närmast runt omkring själva naturminnet. I Uppsala län finns ett drygt trettiotal naturminnesobjekt och de utgörs till största delen av träd som är stora, märkliga eller förknippade med berättelser och sägner.

Kontakta oss

Maria Forslund
Koordinator hotade arter / Naturvårdshandläggar
Naturmiljöenheten
Maria punkt Forslund snabela lansstyrelsen punkt se¤Maria punkt Forslund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233252
Rolf Sturegård
Naturmiljöenheten
Rolf punkt Sturegard snabela lansstyrelsen punkt se¤Rolf punkt Sturegard snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233349
Pär-Ola Borgestig
Naturmiljöenheten
Par-Ola punkt Borgestig snabela lansstyrelsen punkt se¤Par-Ola punkt Borgestig snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233228
070-6522927
Roger Edenmo
Länsantikvarie
Samhällsutvecklingsenheten
Roger punkt Edenmo snabela lansstyrelsen punkt se¤Roger punkt Edenmo snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233410
072-5074706

Öppet öga - tillsammans mot brott i naturen

 

Läs mer här.