Nationalparker

Väldigt speciell natur kan skyddas som nationalpark, vilket är det starkaste skyddet för naturen. Numer bildas bara stora nationalparker i form av hela landskapsavsnitt och staten måste köpa marken. Det finns 28 nationalparker i Sverige. I Uppsala län finns Färnebofjärdens nationalpark som delas av Västmanlands, Dalarnas, Uppsala och Gävleborgs län. Färnebofjärdens nationalpark förvaltas av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
Utter

Färnebofjärdens nationalpark

Nedre Dalälven är ett av landets särklassigt mest värdefulla områden ur naturvårdssynpunkt. Färnebofjärden är den del av området som är minst påverkad av vattenregleringar, skogsbruk och bebyggelse. Den naturliga karaktären samt fjärdens höga biologiska och estetiska värden har gjort att denna del av Nedre Dalälven är väl värd att skydda som nationalpark. Färnebofjärden ingår även i projekten "Natura 2000" och i "Ramsarkonventionen".

Läs mer på Färnebofjärdens nationalparks webbsidor.

Öppet öga - tillsammans mot brott i naturen