Främmande arter

Mink.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för arbetet med främmande arter. Läs mer genom att klicka på länkarna till höger.