Främmande arter 

Mink.
Mink. Foto: Paco Gómez (creative commons. flickr.com)

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för arbetet med främmande arter. Läs mer genom att klicka på länkarna till höger.

Kontakta oss

Lennart Nordvarg
Chef Naturmiljöenheten
Naturmiljöenheten
Lennart punkt Nordvarg snabela lansstyrelsen punkt se¤Lennart punkt Nordvarg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233315
070-5589903