Djur- och växtskyddsområden

 

Ett djur- eller växtskyddsområde är ett landområde där en viss, eller flera, djur eller växtart behöver extra skydd utöver det som redan ges i miljöbalken och jakt- och fiskelagstiftningen. Det vanligaste syftet är att skydda fåglar under deras häckningstid.

Djur- och växtskyddsområden i Uppsala län

På öar och skär längs kusten och i Mälaren finns ett rikt och känsligt fågelliv. Dessa områden erbjuder också fina möjligheter till rekreation och friluftsliv, så för att undvika störningar i de känsligaste områdena skyddas vissa ställen genom djurskyddsområde. I dem råder tillträdesförbud under häckningstiden och i vissa områden även under flyttningstiderna. De mest fågelrika och störningskänsliga områdena är skyddade.

Det finns dock många andra områden där fåglarnas häckningsframgång beror på hur varsamt du uppträder. Ta hänsyn var du än är! Utöver fågelskyddsområdena är två viktiga uppehållsplatser för gråsäl skyddade.  

Dispens från tillträdesförbudet

Det går att söka dispens från tillträdesförbudet. Prövningsavgiften för dispens är 2300 kr. Använd blanketten för naturreservat men kryssa i att det avser ett djur- och växtskyddsområde. Det krävs särskilda skäl och att dispensen är förenlig med föreskriftens syfte.
 

Öppet öga - tillsammans mot brott i naturen