Nya Komet

Nya Komet står för "Kompletterande metoder för formellt skydd av skog". Med hjälp av Nya Komet blir det lättare för dig att föreslå din skog för skydd, så att naturvärdena på din mark kan bevaras. Välkommen att läsa mer nedan.

Bevara naturvärdena på din mark

Har du en fin skog som du vill bevara för framtiden? Nu har det blivit lättare för dig att föreslå din skog för formellt skydd. Du som äger skog har möjlighet att föreslå skogsområden med höga naturvärden för formellt skydd. Om intresseanmälan leder till att skogen skyddas får du ekonomisk ersättning. Du skickar din intresseanmälan till Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. Intresseanmälan är inte bindande.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats. Där hittar du information om

  • hur du känner igen skogar med höga naturvärden
  • de olika former av skydd som finns
  • hur intresseanmälan går till, steg för steg
  • blankett för intresseanmälan

Prioriterade skogar att skydda i Uppsala län

Vissa typer av skogar har vi ett särskilt ansvar för i Uppsala län, de kallas prioriterade skogstyper. Har du en sådan skog är det större chans att din intresseanmälan leder till formellt skydd och ekonomisk ersättning.

Här kan du läsa om de prioriterade områdena:

Skydda din asprika skog

Skydda din kalkbarrskog

Skydda din ädellövskog

Skydda områden för vitryggig hackspett

Skydda din skärgårdsnaturskog

Klicka på de olika skogstyperna för att läsa mer om dem. Där finns även kartor över områden (värdetrakter) i länet där de olika skogstyperna gör särskild nytta om de bevaras, och det är i dessa vi prioriterar skydd.

Om du har frågor kan du kontakta oss direkt per telefon eller e-post. Kontaktuppgifter och adresser hittar du i rutan uppe till höger.

Blankett för intresseanmälan. Skickas till Skogstyrelsen eller Länsstyrelsen.