Rovdjur

Lodjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Målet är att djuren ska finnas i livskraftiga stammar samtidigt som vi vill minimera de problem som de kan orsaka.

Förvaltningen skyddar och begränsar

Till de stora rovdjuren hör björn, varg, lodjur, järv och kungsörn. Länsstyrelsen har fått uppdraget att formulera en förvaltningsplan för dessa djur och där ska beskrivas hur vi ska förvalta dem utifrån förekomsten i länet , d.v.s. resultaten av årliga inventeringar. Planen ska också innehålla antals- och utbredningsmål för varje art, och beskriva hur vi beslutar om till exempel förebyggande åtgärder, skyddsjakt och licensjakt.

Arbetet med att informera om de stora rovdjuren som förekommer i länet är mycket viktigt och bildar grund för en bra dialog med allmänheten och olika organisationer.