Dela med dig av dina erfarenheter. Svara på en enkät om snöskoteråkning!Motortrafik i naturen

Vattenskoter. Foto: cc.flickr.com/assar.

Länsstyrelsen reglerar och följer upp barmarkskörning i terräng samt trafik med snöskoter eller vattenskoter. Avsikten är att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Reglerna skyddar naturen

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige, och snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden, framför allt i fjällen, är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud vid sidan av skoterlederna. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden.

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen. Om du bryter mot bestämmelserna kan du dömas till böter.

 Svara på en enkät om snöskoteråkning!

Välkomna att delta i en studie som Nationella Snöskoterrådet genomför under hösten 2015 en studie riktad mot snöskoterförare och markägare i samarbete med ett antal olika aktörer.

Syftet är att fånga upp dina attityder och erfarenheter för att på så vis utveckla Nationella Snöskoterrådets kunskaper på ett antal centrala områden.

Dina erfarenheter är viktiga för oss och vårt fortsatta arbete. Frågorna tar 5- 10 minuter att besvara.  Du som svarar är anonym.

Resultaten från studien kommer du att kunna läsa om hos medverkande organisationer och media  samt  på Nationella Snöskoterrådets hemsida.

Svara på undersökningen >>>