Licensjakt efter lo

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat om licensjakt efter högst fyra lodjur i Uppsala län 2017. Jakten får bedrivas från och med 1 mars till och med 31 mars 2017 eller till dess länsstyrelsen dessförinnan avlyser jakten. Licensjaktsbeslutet och en lathund för dig som ska jaga finns längre ner på sidan.

Två jaktområden och fyra lodjur 2017

Länet är uppdelat i två jaktområden, 2017 får två lodjur fällas i norra delen av länet och två i södra delen.

Syftet med licensjakt är att förebygga och minska risken för skador på tamdjur i Uppsala län utan att riskera att understiga länets miniminivå av lodjur eller riskera lodjurets gynnsamma bevarandestatus i Sverige.

Fler detaljer kring licensjakten 2017 

Beslut om licensjakt efter lo i Uppsala län 2017.

Lathund för dig som ska jaga

Aktuellt

Licensjakten efter lodjur avlystes lördagen den 4 mars då alla fyra djur på tilldelningen avräknats.