Jakt och vilt

Vi informerar jägare och markägare, registrerar jaktområden, tilldelar licenser samt samlar in och sammanställer avskjutningsstatistik.

Allt vilt är fredat

I jaktlagen (SFS 1987:259) anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas – det vill säga fångas eller dödas – om det tillåts enligt jaktlagen.

Viltskador

Vi har hand om ärenden som handlar om skyddsjakt för att motverka viltskador. I vissa ärenden kan vi ge bidrag till skadeförebyggande åtgärder och i vissa fall ersättning för skador som redan har skett.

Viltförvaltning

Vi inventerar och förvaltar även rovdjursstammen i länet och utser jakttillsynsmän. Det finns en särskild viltförvaltningsdelegation i varje län som fattar övergripande beslut om viltförvaltningen i länet.

Statens vilt får inte jagas

I Sverige har fastighetsägare normalt rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är dock undantagna från denna princip. De brukar kallas statens vilt.

 Älg som inte går att äta

Länsstyrelsen har utsett

Björn Eek, Örsundsbro,

070-585 01 50

Malin Forséll, Grillby,

073-932 57 77

Martin Helzenius, Skutskär

070-878 75 42

Stefan Bogström, Skokloster

070-326 32 75

att utfärda intyg om att fälld älg helt eller delvis ska kasseras som människoföda.

Läs mer om otjänlig älg.