Fridlysning

Gullviva

Växter och djur som riskerar att försvinna, plundras eller måste skyddas internationellt kan fridlysas. Det finns arter som är fridlysta i hela eller delar av landet.

Olika grader av fridlysning

Det finns olika grader av fridlysning för växter och djur. En del växter får man inte plocka alls, inte ens ett blad, andra får man plocka, men inte gräva upp. Ytterligare andra får man inte plocka för försäljning, men det går bra att plocka för eget bruk. Gullviva och blåsippa är till exempel fridlysta i hela landet på sådant sätt att man i princip inte får plocka dem med rötterna eller plocka dem för att tjäna pengar på dem. Hårdare regler kan gälla utanför Uppsala läns gränser. I artskyddsförordningen finns information om vilka arter som är fridlysta och vilken grad av fridlysning som gäller.

Läs mer om vilka arter som är fridlysta i Uppsala län genom att klicka på rubrikerna till vänster.

Söka dispens från fridlysning

Länsstyrelsen kan besluta om dispens från fridlysningen om det inte finns någon annan lämplig lösning och under förutsättning att det inte bedöms påverka bevarandet av arten negativt. Om du vill vidta en åtgärd eller genomföra en verksamhet som kan skada fridlysta arter kan du ansöka om dispens hos Länsstyrelsen.