Friluftsliv

Familj på picknick i naturreservatet Kungshamn-Morga. Foto: Ylva Englund

I Uppsala län finns bra förutsättningar för att vistas utomhus, i skogsmark, i odlingslandskapet, vid Mälaren och andra sjöar och på åar och längs kusten. Det finns fina möjligheter att promenera eller motionera i naturen, plocka svamp och bär, fiska, vandra på vandringsleder, paddla kajak och kanot, bada, fika på en vacker plats eller grilla på iordningställda platser. Vintertid finns bra möjligheter att åka skidor när vädret vill eller skridskor på plogade banor.

Människor har olika behov och förutsättningar, och för att alla ska få tillgång till naturen arbetar vi både med kunskapsspridning och att tillgängliggöra naturen för så många som möjligt. En del av de naturområden vi sköter är anpassade så att det är lätt att ta sig fram med rullstol eller barnvagn, till exempel med ramper och handikapparkering.

Allemansrätten ger oss möjlighet att utöva friluftsliv även på annans mark. Den ger oss tillgång till naturen och innebär både rättigheter och skyldigheter. På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information.

Utflyktsprogrammet kommer vår och höst

I Utflyktsprogrammet hittar du guidningar och utomhusaktiviteter i ett gemensamt program som sammanställs vår och höst av Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen och Biotopia i samarbete med Landstinget, kommunerna och flera ideella föreningar.

Besök länets skyddade områden

Leta gärna efter ett trevligt utflyktsmål bland länets natur- och kulturreservat. Du kan besöka allt från trolska skogar, färgrika myrmarker, frodiga Mälaröar, strömmande vatten till karg skärgård och kust. I flera naturreservat finns öppna stugor och i Florarna kan du hyra stuga eller lägergård. I länets nordliga del finns Färnebofjärdens nationalpark och där kan du besöka Naturum och följa med på olika aktiviteter. Information om Sveriges alla nationalparker finns på nationalparkernas webbplats.

Tio mål för friluftslivet

Regeringen beslutade i december 2012 om tio mål för att främja friluftslivet. Det övergripande målet är att med bland annat allemansrätten som grund stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv. Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. 

Vi samordnar arbetet med att förverkliga friluftsmålen i länet. Det gör vi genom samverkan med kommunerna, Upplandsstiftelsen, region Uppsala, ideella föreningar och andra aktörer.

Hyra lägergård eller stuga i Florarna?

Lägergård eller stuga i Florarna uthyres

 Mer information om naturreservaten

Öppet öga - tillsammans mot brott i naturen