Fiske 

Fiskevård och fiskevårdsbidrag

För att fisket ska kunna fortsätta att vara gynnsamt krävs livskraftiga fiskebestånd och hållbara ekosystem. En del åtgärder som hjälper till att åstadkomma detta är stödberättigade och går att söka ekonomiskt stöd för. Här kan du läsa mer om fiskevård och fiskevårdsbidrag.   

Regler för fritidsfiske

Det finns en mängd bestämmelser kring fritidsfiske - även kring kräftfiske. Här kan du läsa mer om var, när och hur du får fiska och när du måste söka tillstånd.

Kan jag äta fisken?

En del fisksorter kan innehålla för mycket miljöföroreningar, som dioxiner, PCB:er och kvicksilver. Dessa fisksorter äter de flesta sällan, men de fiskas ofta av fritidsfiskare. Livsmedelsverket analyserar miljöföroreningar i fisken vi äter. Här kan du läsa Livsmedelsverkets kostråd om fisk.

Regler för fiskerinäring - yrkesfiske och fisketurism

Det svenska yrkesfisket regleras till största delen av den gemensamma fiskeripolitiken, som beslutas inom EU. Det finns också ett flertal nationella lagar som reglerar fisket. Här på Havs- och vattenmyndighetens webbplats hittar du information om yrkesfiske, om regler, tillstånd, kvoter bland annat. Där hittar du även information om vad som gäller för fisketurism

Skador orsakade av säl

Det är Länsstyrelsen som beviljar bidrag till licensierade yrkesfiskare så att de kan sälsäkra sina fiskeredskap. Yrkesfiskare kan också få ersättning för de skador som sälar orsakar på redskap och fångst. 

Vattenbruk (exempelvis musselodling)

Vattenbruk är ett samlingsnamn för odling av akvatiska djur och växter vilket innefattar odling av fiskar, musslor, kräftdjur och alger. Vattenbruk bedrivs idag i havet, sjöar och i kraftverksmagasin med spridning över hela Sverige. Här på Jordbruksverkets webbplats kan du läsa vad som gäller för vattenbruk.

Fisk i Mälaren

Mälaren är Sveriges tredje största sjö men är den sjö i Sverige som har flest arter av fisk. Mälaren har så mycket som 33 naturligt förekommande fiskarter. Här kan du se alla fiskarter som finns i mälaren.

Kontakta oss

Daniel Brelin
Länsfiskekonsulent
Enheten för Landsbygdsutveckling
Daniel punkt Brelin snabela lansstyrelsen punkt se¤Daniel punkt Brelin snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233229