Fiskevård och fiskevårdsbidrag

För att fisket ska kunna fortsätta att vara gynnsamt krävs livskraftiga fiskbestånd och hållbara ekosystem. En del åtgärder som hjälper till att åstadkomma detta är stödberättigade och går att söka ekonomiskt stöd för. Här kan du läsa mer om fiskevård, fiskevårdsbidrag och fisketillsyn.   

Regler för fritidsfiske

Det finns en mängd bestämmelser kring fritidsfiske - även kring kräftfiske. Här kan du läsa mer om var, när och hur du får fiska och när du måste söka tillstånd.

Du kan även läsa mer om detta i Fiskeguide för Uppsala län 2015-2016.

Kan jag äta fisken?

En del fiskar kan innehålla för mycket miljöföroreningar, som dioxiner, PCB:er och kvicksilver. Livsmedelsverket analyserar miljöföroreningar i fisken vi äter. Här kan du läsa Livsmedelsverkets kostråd om fisk.

Fiskerinäring

Här kan du läsa mer om yrkesfiske, fisketurism, odling av akvatiska djur och växter samt sälskador.

Fisk i Mälaren

Mälaren är Sveriges tredje största sjö. Här återfinns 33 naturligt förekommande fiskarter vilket gör sjön till den artrikaste i landet. Här kan du se alla fiskarter som finns i Mälaren.

Så ägs fisket i Sverige

Här kan du läsa mer om fiskerätter och hur fisket ägs i Sverige. Om du har du frågor om fiskerätt är det Lantmäteriet du ska vända dig till (telefon 0771- 63 63 63).