Fiske 

Fiskevård och fiskevårdsbidrag

För att fisket ska kunna fortsätta att vara gynnsamt krävs livskraftiga fiskebestånd och hållbara ekosystem. En del åtgärder som hjälper till att åstadkomma detta är stödberättigade och går att söka ekonomiskt stöd för. Här kan du läsa mer om fiskevård, fiskevårdsbidrag och fisketillsyn.   

Regler för fritidsfiske

Det finns en mängd bestämmelser kring fritidsfiske - även kring kräftfiske. Här kan du läsa mer om var, när och hur du får fiska och när du måste söka tillstånd.

Kan jag äta fisken?

En del fisksorter kan innehålla för mycket miljöföroreningar, som dioxiner, PCB:er och kvicksilver. Dessa fisksorter äter de flesta sällan, men de fiskas ofta av fritidsfiskare. Livsmedelsverket analyserar miljöföroreningar i fisken vi äter. Här kan du läsa Livsmedelsverkets kostråd om fisk.

Fiskerinäring

Här kan du läsa mer om yrkesfiske, fisketurism, odling av akvatiska djur och växter samt sälskador.

Fisk i Mälaren

Mälaren är Sveriges tredje största sjö men är den sjö i Sverige som har flest arter av fisk. Mälaren har så mycket som 33 naturligt förekommande fiskarter. Här kan du se alla fiskarter som finns i mälaren.

Kontakta oss

Daniel Brelin
Länsfiskekonsulent
Enheten för Landsbygdsutveckling
Daniel punkt Brelin snabela lansstyrelsen punkt se¤Daniel punkt Brelin snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233229