Övriga sällskapsdjur

Tillstånd för övriga sällskapsdjur

Det här gäller för övriga sällskapsdjur och foderdjur.

Det krävs tillstånd för den som:

- hyr ut av 6 eller fler kaniner eller illrar per år,

- hyr ut gnagare, fåglar, reptiler, groddjur eller fiskar under förutsättning att verksamheten omfattar 6 eller fler förvaringsutrymmen såsom burar, akvarier, terrarier eller liknande per år,

- förvaring eller utfodring av 6 eller fler kaniner eller illrar per år, samt

- förvaring eller utfodring av gnagare, fåglar, reptiler, groddjur eller fiskar under förutsättning att verksamheten omfattar 6 eller fler förvaringsutrymmen såsom burar, akvarier, terrarier eller liknande per år.

Verksamheter med hållande, uppfödning eller försäljning av sällskapsdjur utom hund och katt som är av större omfattning, men inte yrkesmässig, undantas från kravet på tillstånd. Vid försäljning av foderdjur (t.ex möss till ormar) behövs dock tillstånd från Länsstyrelsen.