Häst

Tillstånd för häst

Det här gäller för hästar

Tillstånd krävs för den som:

- ansvarar för tio hästar eller fler som är äldre än 24 månader, till exempel om du äger dem eller har dem på foder

- hyr ut fyra eller fler hästar per år, till exempel turridningsverksamhet

- föder upp fyra eller fler hästar per år

- säljer fyra eller fler hästar per år från egen eller någon annans uppfödning

- samtidigt förvarar eller utfodrar fyra eller fler hästar, till exempel hyr ut boxplatser i ett stall. Din avsikt ska vara att det är något som sker samtidigt och regelbundet, det vill säga inte bara någon tillfällig inhysning

- har ridskoleverksamhet

- har yrkesmässig hästverksamhet.