Tillståndspliktig verksamhet

Enligt 16 § djurskyddslagen krävs det i vissa fall tillstånd för att hålla djur.

Har du en djurhållning eller verksamhet med djur som är av det mer omfattande eller yrkesmässiga slaget?

Om du har en ridskola, ett inackorderingsstall, en zoobutik, en hundkennel, ett omplaceringshem för katter m.m. kan just du behöva ett tillstånd från Länsstyrelsen som bevis på att du har en verksamhet med en bra och ansvarsfull djurhållning. Ett tillstånd som visar att din djurhållning uppfyller de djurskyddskrav som ställs för att djuren ska ha det bra. Genom att vara en förebild bidrar du även till att vara med och påverka nutidens och framtidens djurhållare på ett positivt sätt. Djurskyddslagen säger att den som yrkesmässigt eller i större omfattning:

  • ansvarar för
  • föder upp
  • hyr ut
  • säljer eller
  • tar emot sällskapsdjur eller hästar för förvaring eller utfodring ...

ska ha tillstånd från Länsstyrelsen. Förutom detta ska den som använder hästar i ridskoleverksamhet eller den som föder upp pälsdjur ha tillstånd.

Det finns en föreskrift där det står när en djurhållning är i större omfattning, det vill säga vid vilket antal djur gränserna för tillstånd går. Yrkesmässiga verksamheter behöver dock alltid tillstånd, om de inte är undantagna i föreskriften.