Offentlig förevisning

För att driva anläggning för förevisning av djur krävs godkännande av länsstyrelsen. Även djur som används som attraktion eller "dekoration" i affärer och restauranger eller liknande verksamheter omfattas av föreskrifterna.

Med offentlig förevisning av djur innebär att djur förevisas för allmänheten och där förevisningen sker med eller utan entréavgift i minst sju dagar eller mer per år i en permanent anläggning. Exempel på anläggningar: traditionella djurparker, 4H-gårdar, tropikhus, vilthägn med turistbesök, friluftsmuseer med djur, fågelvoljärer hos trädgårdsanläggningar m.m. För att förevisa vilda djur behövs även tillstånd enligt artskyddsförordningen (2007:845).

Hur går jag till väga för att söka tillstånd?

Har du, eller planerar du att starta, en anläggning för förevisning av djur, ska du ta del av Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning i djurparker m.m. (SJVFS 2009:92, Saknr L 108). Därefter fyller du i Ansökan om tillstånd för offentlig förevisning av djur och skickar in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer sedan att göra en kontroll av din verksamhet för att se om den uppfyller kraven för offentlig förevisning av djur. Därefter tar Länsstyrelsens beslut om godkännande.