Hur jobbar Länsstyrelsen med djurskydd?

Länsstyrelsen tog över djurskyddskontrollen från kommunerna den 1 januari 2009. För de flesta djurägare och berörda företag och verksamheter märks inte förändringen mer än att det är Länsstyrelsen som numera genomför kontrollen istället för kommunen.

Personal

På Länsstyrelsen i Uppsala län finns det två länsveterinärer och sex djurskyddshandläggare som arbetar med djurskydd heltid eller deltid.

 

Kommunernas ansvar

Kommunerna fortsätter att ansvara för miljö- och hälsoskyddstillsynen. Den omfattar bland annat frågor om vatten och avlopp, gödselspridning, hantering av avfall och bekämpningsmedel samt störningar i form av ljud och lukt från djur. Kommunen kan även i fortsättningen ta ut avgifter. Hör med din kommun för mer information.

 

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsens uppgifter inom djurskydd är att:

 • Kontrollera djurskydd efter inkomna anmälningar och övriga behov.
 • Genomföra riskbaserade planerade s.k. normalkontroller av djurskydd hos djurhållare.
 • Bevilja tillstånd för viss verksamhet med djur enligt 16§ djurskyddslagen.
 • Påpeka brister och besluta om nödvändiga åtgärder för att djurhållare ska leva upp till djurskyddslagstiftningen.
 • Förpröva djurstallar (före byggstart).
 • Godkänna anläggningar för offentlig förevisning och cirkusar.
 • Fatta beslut om djurförbud.
 • Fatta beslut att omhänderta djur.

Bra att känna till:

 • Normalkontroller är avgiftsfria. Vid anmälningar där brister konstaterats eller om det krävs extra uppföljande kontroller på grund av brister kommer Länsstyrelsen däremot att ta betalt.
 • Kontrollerna är riskbaserade. Det innebär förenklat att verksamheter där risken är stor att det kan finnas brister och verksamheter där det har hittats brister vid tidigare kontroller, kommer att kontrolleras oftare än andra.
 • Samordnad kontroll. Kontrollerna från Länsstyrelsen ska i möjligaste mån samordnas så att det inte blir fler kontroller hos respektive företag. För till exempel lantbrukare som söker jordbruksstöd kan kontroll av de så kallade tvärvillkoren samordnas med kontroll av djurskydd, foder och livsmedel. Ambitionen är: en gård, ett besök.
 • Tillstånd. Du som vill bedriva viss verksamhet med djur ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen. Tillstånd som tidigare medgivits från kommunen gäller dock.

Registrera din verksamhet

Du som odlar vegetabilier eller håller djur för livsmedelsproduktion ska registrera din verksamhet hos Länsstyrelsen eftersom du är en primärproducent av livsmedel. Detta gäller bara om verksamheten inte är registrerad sedan tidigare hos kommunen.