Hund i varm bil

Våren är påväg och snart kommer din bil att kunna förvandlas till en bastu i vårsolen. Hundar får förvaras i bilen, men bara i samband med transport. Bilen är inte en bra förvaringsplats under varma dagar, då temperaturen i bilen stiger mycket snabbt. En hund kan snabbt få skador av överhettning.
Golden retriever

Bilen är en olämplig förvaringsplats

Bilen är av flera skäl ett mycket olämpligt förvaringsutrymme för hundar. Våra bilar blir snabbt varma under sommaren – och hundar är dåliga på att svettas. För att kyla ner sig börjar hunden ändra ställning, flåsa och sno runt i jakten på skugga och svalka. Med ett kraftigt flåsande - snabb och grund andhämtning - kan hunden få svårt att syresätta sig och riskerar förlora mycket vatten. När omgivningens temperatur ökar snabbare än vad hunden har möjlighet att kompensera stiger också djurets kroppstemperatur.  

Tecken på att en hund mår dåligt

Tidiga tecken på värmeslag är att hunden börjar flåsa och få röda munslemhinnor. Hunden blir också allmänpåverkad, söker skugga eller blir apatisk. Vissa typer av hundar löper större risk att drabbas av värmeslag än andra. Stora hundar har normalt sämre förmåga att avge värme, men även fetma, ålder, sjukdomar och ras påverkar. Beräkningar visar att redan efter 20-50 minuter i en varm bil kan hunden få dödliga skador. 

Vad kan du göra?

Som hundägare bör du först och främst undvika att förvara djuret i bilen. Om du ändå måste ta med hunden i bilen - undvik varma sommardagar. Försök istället åka morgon eller kväll. Om du ser en kraftigt flåsande hund som sitter instängd i en varm bil bör du i första hand ringa polisen – 11414. Om du inte snabbt kan hitta ägaren, förstås. Är hunden i akut fara bör du omedelbart se till att hunden får ordentligt med frisk luft. En hund med värmeslag bör komma till skugga, kylas ner och sedan tas till veterinär.

Så här varmt kan det bli i bilen

 Tid  Utomhustemp.  Förhållande  Temp. i bil
 8.30  14˚C  Skugga  19 ˚C
 9:30  18 ˚C  Skugga  38 ˚C
 10:30  20 ˚C  Blandat  47 ˚C
 11:15  20 ˚C  Sol  58 ˚C
 12:00  22 ˚C  Sol  62 ˚C
 13:30  23 ˚C  Sol  85 ˚C

Ibland måste man transportera hundar i bil

  • I samband med transport får hundar förvaras i bur. Förvaringen får inte vara längre än tre timmar i stillastående bil.
  • Under utställning, tävling eller motsvarande, samt vid träning inför tävling får man förvara hunden i bur.Detta under förutsättning att buren är täckt på minst två sidor och att hunden rastas minst varannan timma.
  • Hundar får i samband med tävling eller träning till tävling övernatta i transportmedlet på tävlings/träningsplatsen samt till och från denna plats.
  • I samband med jakt får hundar förvaras i bur i max åtta timmar om de rastas minst var tredje timme. 

Viktigt att komma ihåg vid transport 

  • Vid transport bör rastning ske var sjätte timme. Hunden ska också få tillräckligt med vatten – gärna fri tillgång.
  • Hunden får inte lämnas utan tillsyn i fordonet om man kan befara att temperaturen överstiger 25 plusgrader (snabbt och lätt hänt sommartid) eller understiger 5 minusgrader. Speciellt viktigt är det med vatten om fordonet blir varmt. Man får inte binda hunden direkt i transportfordonet.
  • Sjuka hundar, högdräktiga tikar och tikar med nyfödda valpar ska man alltid undvika att transportera. Buren ska vara utformad och placerad på så sätt att hunden får skugga och god ventilation.
  • Hunden ska kunna stå, sitta och ligga i normal ställning i buren. Om flera hundar transporteras i samma bur ska utrymmets bredd vidgas för varje hund motsvarande den största hundens bröstbredd.
Om du ser en kraftigt flåsande hund som sitter instängd i en varm bil bör du i första hand ringa Polisen