Hästpass

Enligt ett EU-beslut skall alla hästar förses med en identitetshandling, ett hästpass. Detta gäller alla hästar oavsett ålder eller ras. Ett hästpass gäller hela hästens liv. Detta betyder att om du har en häst med godkänt EU-pass behöver du inte byta ut detta.

Om du däremot har en häst som inte har ett pass måste du ansöka om detta. Om din häst är född senast den 30 juni ska den ha pass den 31 december samma år. Om din häst är född den 1 juli eller senare ska den ha pass senast då den är sex månader. Kravet på pass gäller även importerade hästar.

Syftet med hästpasset är att säkerställa hästens identitet, t.ex. vid handel med hästar, att vara ett hjälpmedel för att begränsa spridningen av smittsamma sjukdomar och att säkerställa att läkemedel inte hamnar i våra livsmedel. En häst får inte hållas utan pass. Länsstyrelsen ansvarar för kontrollen av hästpass. Du kan som hästhållare beordras att skaffa pass. Om hästen saknar pass kan du även åtalas.

Om du har frågor om hästpass eller hur du skaffar ett hästpass kan du få information på Jordbruksverkets webbplats som också har länkar till passutfärdande föreningar.