Anmälan om djur som far illa

För att anmäla missförhållanden eller djur som far illa vänder du dig i första hand till Länsstyrelsens djurskyddshandläggare.

Länsstyrelsens ansvar

Enligt djurskyddslagen ska alla djur som hålls av människor behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande. Det är Länsstyrelsens djurskyddshandläggare som har till uppgift att kontrollera att lagen efterlevs.

 

Så anmäler du vanvård och brister

Vill du vara anonym ber vi dig att ringa in din anmälan.

 

Telefon: 010-22 33 110 måndag mellan kl. 13-16 och tisdag-fredag mellan kl. 9-12.
OBS! Fredagen den 5 januari är detta nummer öppet mellan kl. 9-11. 

Det går även bra att skicka in anmälningar via e-post.
Akuta ärenden utanför kontorstid hänvisas till polisens växel 114 14.

E-post: uppsala@lansstyrelsen.se

Notera: E-post som skickas till oss blir en allmän handling och kan vid begäran göras offentlig. Det innebär att vem som helst som vill får ta del av anmälan. Den som blir anmäld har också rätt att se hela anmälan, vilket innebär att denna person får veta vem avsändaren är och alla inkomna uppgifter så som namn, e-postadress eller liknande.

 

Uppgifter som vi behöver vid anmälan

 

- Var befinner sig djuret?

- På vilket sätt far djuret illa?

- Hur lång tid har det pågått?

- Vem äger/tar hand om djuret?