Djurskydd

Får och lamm

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet. Vi kan besluta att omhänderta djur och besluta om djurförbud.

Djurskyddet regleras i lagen

I djurskyddslagen (SFS 1988:534) finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Dessa bestämmelser kompletteras genom djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd. Djurskyddslagen gäller för djur som hålls i fångenskap, till exempel lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur. En grundläggande bestämmelse i lagen är att djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. En annan är att de ska ha möjlighet till ett så naturligt liv som möjligt.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete.

Djur kan tas omhand

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet, både planerade kontroller och besök utan förvarning när vi får in en anmälan om missförhållanden. Om ett djur far illa kan vi besluta att det ska omhändertas. Då måste vi också besluta vad som ska hända med djuret, exempelvis om det ska säljas eller avlivas. Det är polisen som ansvarar för den praktiska hanteringen med djuret och som verkställer länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen fattar också beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ha hand om djur.

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Vill du göra en anmälan? Se vidare under avsnitt: Anmälan av djur som far illa.

Olägenheter

Kommunerna hade tidigare ansvar för djurskyddsfrågor. Du ska dock vända dig dit om du känner dig störd av djur, till exempel skällande hundar. Olägenhetsärenden regleras i miljöbalken.

Håller du vissa djurslag inom tätbebyggt område kan du behöva tillstånd enligt miljöbalken. Kommunen utfärdar sådana tillstånd. Vänd dig till den förvaltning som har hand om miljö- och hälsoskyddsfrågor i din kommun.