Djur och natur 

cc.flickr.com/backsippa/Anne Tanne
Backsippa Foto: Anne Tanne

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras. Det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, att inventera arter och naturmiljöer samt att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Naturreservaten och nationalparkerna är tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser.

Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddet i länet. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.


Nyheter

Kontakta oss

Lennart Nordvarg
Chef Naturmiljöenheten
Naturmiljöenheten
Lennart punkt Nordvarg snabela lansstyrelsen punkt se¤Lennart punkt Nordvarg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233315
070-5589903
Kristina Jansson
Djurskyddshandläggare
Veterinärenheten
Kristina punkt U punkt Jansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Kristina punkt U punkt Jansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233273