Djur och natur

cc.flickr.com/backsippa/Anne Tanne

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras. Det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, att inventera arter och naturmiljöer samt att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Naturreservaten och nationalparkerna är tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser.

Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddskontroll i länet. Det innebär att vi kontrollerar att djurskyddslagstiftningen följs vid olika typer av djuranläggningar till exempel lantbruk, ridskolor, kennlar, zoobutiker men även hos privatpersoner. Vi tar emot anmälningar om djur som far illa och vi kan besluta att omhänderta djur eller förbjuda en person att ha hand om djur.