Djur och natur 

cc.flickr.com/backsippa/Anne Tanne
Backsippa Foto: Anne Tanne

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras. Det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, att inventera arter och naturmiljöer samt att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Naturreservaten och nationalparkerna är tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser.

Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddskontroll i länet. Det innebär att vi kontrollerar att djurskyddslagstiftningen följs vid olika typer av djuranläggningar till exempel lantbruk, ridskolor, kennlar, zoobutiker men även hos privatpersoner. Vi tar emot anmälningar om djur som far illa och vi kan besluta att omhänderta djur eller förbjuda en person att ha hand om djur.

 

Kontakta oss

Lennart Nordvarg
Chef Naturmiljöenheten
Naturmiljöenheten
Lennart punkt Nordvarg snabela lansstyrelsen punkt se¤Lennart punkt Nordvarg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233315
Kristina Jansson
Chef Veterinärenheten
Veterinärenheten
Kristina punkt U punkt Jansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Kristina punkt U punkt Jansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233273
Tomas Waara
Chef Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Tomas punkt Waara snabela lansstyrelsen punkt se¤Tomas punkt Waara snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233363