Kameraövervakning - Allmän

Enligt 6 § lagen om allmän kameraövervakning skall tillstånd till allmän kameraövervakning meddelas om intresset av sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad.

Av ansökan om allmän kameraövervakning skall följande framgå:

  • vem som söker tillståndet och
  • vem som är kontaktperson
  • ändamålet med övervakningen
  • plats för övervakningen samt
  • beskrivning av övervakningsområdet
  • beskrivning av övervakningsutrustningen, ev. bevarande av bild/ljud och övriga omständigheter som kan vara av betydelse för prövningen.