Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

För närvarande saknas vissa publikationer, men vi arbetar med att färdigställa så att alla våra publikationer kommer att vara sökbara.

Urval: Miljö & klimat, 2008Rensa urval
Din sökning gav 7 träffar
 • Stranexploatering kring Mälaren en förändringsstudie

  Meddelandeserien 2008:21.

  Rapporten jämför den fysiska exploateringen längs Mälarens stränder baserat på antal, typ och längd av bryggor mellan åren 1960 och 1999. Den visar att Mälarstränderna är utsatta för ett ökande exploateringstryck.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad natur, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Planfrågor

  Ladda hem (956 kB)

  Strandexploatering kring Mälaren - kartor (7 MB)

 • Fisket i Gräsö skärgård 2005

  Meddelandeserien 2008:17.

  Enkäten omfattar frågor om hur ofta, på vilket sätt och med vilket fångstresultat som fisket bedrivits. Dessutom innehåller den frågor om hur fisket bör förvaltas på lokal och regional nivå och vilka konflikter man upplever kring fisket.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Fiske, Miljömål, Tillståndet i miljön, Översätt # LL_SK

  Ladda hem (2 MB)

 • Bottenfauna i Båtfors Naturreservat

  Meddelandeserien 2008:14

  Bedömningar av naturvärden, biologisk mångfald,
  ekologisk status och surhetsstatus utifrån bottenfauna
  erhållen i tio prov tagna maj och augusti år 2007.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (10 MB)

 • Grunda havsvikar längs Sveriges kust

  Meddelandeserien 2008:16.

  Mellanårsvariationer i undervattensvegetation
  och fiskyngelförekomst i grunda marina områden längs Sveriges kust.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Miljömål, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (1 MB)

  Grunda havsvikar längs Sveriges kust utskriftsversion (6 MB)

 • Miljötrycket nyhetsbrev nr 01 2008

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ladda hem (1 MB)

 • Miljömål för Uppsala län 2008-2010

  Meddelandeserien 2008:15.

  Ett faktablad med de miljömål som gäller för Uppsala län år 2008-2010. Länsstyrelsen ska som statlig myndighet arbeta för att nå dessa mål. Vår förhoppning är att länets kommuner, företag och andra aktörer också tar stöd i målen i sitt fortsatta miljöarbete.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Rovdjur, Skyddad natur, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk, Energi, Kulturreservat, Planfrågor, Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (1 MB)

 • Metodutveckling för inventering av leklokaler för fisken asp

  Meddelandeserien 2008:13.

  Metodutveckling för inventering av leklokaler för fisken asp.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (3 MB)