Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Urval: Lantbruk & landsbygd, Skogsbruk, 2008Rensa urval
Din sökning gav 1 träffar
 • Miljömål för Uppsala län 2008-2010

  Meddelandeserien 2008:15.

  Ett faktablad med de miljömål som gäller för Uppsala län år 2008-2010. Länsstyrelsen ska som statlig myndighet arbeta för att nå dessa mål. Vår förhoppning är att länets kommuner, företag och andra aktörer också tar stöd i målen i sitt fortsatta miljöarbete.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Rovdjur, Skyddad natur, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk, Energi, Kulturreservat, Planfrågor, Skyddad bebyggelse

  Miljömål för Uppsala län 2008-2010 (1 MB)

Träffar per publikationstyp