Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

För närvarande saknas vissa publikationer, men vi arbetar med att färdigställa så att alla våra publikationer kommer att vara sökbara.

Urval: Samhällsplanering & kulturmiljö, 2008Rensa urval
Din sökning gav 5 träffar
 • Bostadsmarknadsenkäten år 2008

  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2008

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Ladda hem (77 kB)

 • Energistöd för plånbok och miljö

  Meddelandeserien 2008:11 Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Ladda hem (1 MB)

 • Bostadssubventioner - Volymer och bidragsunderlag - Helårsöversikt 2000 - 2008

  Meddelandeserien 2008:25.

  Länsstyrelsen gör varje år en uppföljning av de statliga stöd som ges i länet i form av subventioner till bostadsbyggande, förbättringar av bostadsmiljöer och lokaler.

  Uppföljningen för året 2008 redovisas i denna rapport, vilken beskriver bidragsvolymen men även bl. a. bostadsbyggandet för hyres- och bostadsrätter under åren 2000 – 2008.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2008

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Ladda hem (980 kB)

 • Stranexploatering kring Mälaren en förändringsstudie

  Meddelandeserien 2008:21.

  Rapporten jämför den fysiska exploateringen längs Mälarens stränder baserat på antal, typ och längd av bryggor mellan åren 1960 och 1999. Den visar att Mälarstränderna är utsatta för ett ökande exploateringstryck.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad natur, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Planfrågor

  Ladda hem (956 kB)

  Strandexploatering kring Mälaren - kartor (7 MB)

 • Miljömål för Uppsala län 2008-2010

  Meddelandeserien 2008:15.

  Ett faktablad med de miljömål som gäller för Uppsala län år 2008-2010. Länsstyrelsen ska som statlig myndighet arbeta för att nå dessa mål. Vår förhoppning är att länets kommuner, företag och andra aktörer också tar stöd i målen i sitt fortsatta miljöarbete.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Rovdjur, Skyddad natur, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk, Energi, Kulturreservat, Planfrågor, Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (1 MB)