Läget för handläggningen av jordbrukarstöd

Länsstyrelsen i Uppsala län jobbar intensivt med att få ut de försenade jordbrukarstöden.

Här kommer en lägesuppdatering och planeringen av den närmaste tidens handläggningsarbete.

Efter beslut den 9 mars är läget följande för 2017 års jordbrukarstöd.

StödAnsökningarUtbetalningar%
Gård2664249393,6%
Grön2664240890,4%
Komp88775084,6%
slututbet68276,9%
delutbet687,7%
Nöt60151986,4%
Ung22918681,2%
Bete (delbetalning 75%)99170571,1%
​Eko (delbetalning)​215​215​100%
​Omställning eko (delbetalning)​63​62​98,4%
​Övergångskomp (delbetalning)​3​2​67,0%

Efter beslut om utbetalning den 9 mars är delutbetalningar för samtliga ansökningar om ekologisk produktion samt 98,4 %  ansökningar om stöd för omställning till ekologisk produktion beslutade. Utbetalningsdag för dessa stöd är den 16 mars 2018.

Fokus i handläggningsarbetet just nu är kvarvarande gårdsstödsansökningar, 2017 års ansökningar om stöd till unga jordbrukare samt 2017 års ansökningar om miljöersättning för betesmarker och slåtterängar. Vi arbetar även med slututbetalningar till de brukare som har miljöersättningar från den tidigare programperioden.

Handläggningen av stödansökningar från de gårdar som har haft tvärvillkorskontroll under 2017 pågår. Dead line för arbetet är den 7 maj.

Vi har hanterat några ansökningar om gårdsstöd utanför systemet för att få dem till utbetalning. För att kunna betala ut samtliga stöd gällande dessa ansökningar måste vi även fortsättningsvis hantera dem manuellt vilket vi planerar ska ske under mars.

När det gäller ansökningar med hela brukarskiften 2017 är handläggningen påbörjad efter att vi nu har fått instruktioner från Jordbruksverket.