Läget för handläggningen av jordbrukarstöd

Länsstyrelsen i Uppsala län jobbar intensivt med att få ut de försenade jordbrukarstöden.

Här kommer en lägesuppdatering och planeringen av den närmaste tidens handläggningsarbete.

Efter beslut den 27 april är läget följande för 2017 års jordbrukarstöd.

StödAnsökningarUtbetalningar%
Gård2664252894,9%
Grön2664247893,0%
Komp (slut- eller delbetalning)88775685,2%
Nöt60151986,4%
Ung22919485,1%
Bete (delbetalning 75%)99173273,9%
​Eko (delbetalning)​215​215​100%
​Omställning eko (delbetalning)​63​62​98,4%
​Övergångskomp (delbetalning)​3​2​67,0%

Fokus just nu är att manuellt hantera de återstående ansökningar som inte fått samtliga direktstöd för 2017. Driftsättningen i systemet som skedde den 18-19 april har tyvärr inte resulterat i att samtliga ansökningar är upplåsta vilket betyder att vi är tvungna att hantera dessa manuellt.

Arbetet med att fatta beslut om tvärvillkoravvikelser för 2015, 2016 och 2017 är i stort sett klart. Vi har fattat beslut om manuella utbetalningar av förgröningsstöd till de som har låsta ansökningar och som tidigare fått delutbetalning av sitt gårdsstöd.

Vi har beslutat om slututbetalning av 2015 års betesstöd till 207 brukare som har en färdig åtagandeplan för 2015 års ansökan om miljöersättning för betesmarker och slåtterängar.

Vi arbetar även vidare med 2017 års ansökningar om miljöersättning för betesmarker och slåtterängar. När det gäller ansökningar med hela brukarskiften 2017 är handläggningen klar och dessa ärenden har gått till utbetalning.