Forskarna på slottet

När: 20 mars 2018.
Tid: 14.30 - 19.00.
Sista svarsdag den 15 mars 2018.