Forskarna på slottet

När: 12 december 2017.
Tid: 14.30 - 19.00.
Sista svarsdag den 5 december 2017.