Välkommen till Länsstyrelsen i Uppsala län. Telefonnummer 010-22 33 000. e-post: uppsala@lansstyrels

Länsstyrelsens telefonnummer: 010-22 33 000. E-post: uppsala@lansstyrelsen.se. (Receptionen har lunchstängt den 15 juni-14 augusti mellan klockan 11.30-12.30)