Välkommen till Länsstyrelsen i Uppsala län. Telefonnummer 010-22 33 000. e-post: uppsala@lansstyrels