Thomas Bodström ny landshövding i Stockholms län

Regeringen har utsett Thomas Bodström till ny landshövding och chef för Länsstyrelsen Stockholm. Han tillträder tjänsten den 1 november i år. Förordnandet är på sex år och sträcker sig till 31 oktober 2023.
Thomas Bodström.

– För mig är detta en fantastisk möjlighet att få bidra i arbetet med att utveckla Stockholms län. Det ska bli både spännande och roligt. Som landshövding och chef för Länsstyrelsen ser jag fram emot att samverka med länets kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. Jag har bott i flera olika delar av Stockholm och nu ser jag verkligen fram emot att få arbeta med frågor som rör hela länet, allt från integration och bostäder till infrastruktur och idrott, säger Thomas Bodström.

Länsstyrelsen företräder regeringen i länet och ansvarar för att samordna olika samhällsintressen. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och har en viktig roll i frågor som spänner över ett flertal samhällssektorer, däribland miljö, samhällsbyggnad, landsbygdsutveckling och tillväxt. Myndigheten ansvarar också för ett omfattande tillsyns- och tillståndsarbete. Länsstyrelsen är därtill högsta civila totalförsvarsmyndighet.

– Tillsammans med medarbetarna välkomnar jag Thomas Bodström som landshövding och vår chef. Vi ser fram emot att dra igång arbetet tillsammans med honom i höst och förutsättningarna är de bästa. Länsstyrelsen Stockholm är en organisation i mycket gott skick och med Thomas Bodströms erfarenhet är min övertygelse att vi under hans ledning kommer att fortsätta utvecklas och göra god nytta för länet, säger tillförordnade länsöverdirektören Åsa Ryding.

Thomas Bodström är född 1962. Han är advokat och var justitieminister under perioden 2000 till 2006. Mellan åren 2002 och 2010 var han riksdagsledamot och ordförande i justitieutskottet från oktober 2006 till oktober 2010. Thomas Bodström kommer närmast från egen advokatbyrå.

Thomas Bodström efterträder Chris Heister vars förordnande går ut 31 augusti efter drygt fem och ett halvt år som landshövding i Stockholms län. Under perioden 1 september till 31 oktober har regeringen utsett tillförordnade länsöverdirektören Åsa Ryding till vikarierande landshövding.

Bodström i Nyhetsmorgon

Söndagen den 27 augusti besökte Thomas Bodström TV4:s Nyhetsmorgon där han berättar om sina tankar inför nya arbetet som landshövding och varför han tackade ja till erbjudandet. I inslaget pratar han också om vad som krävs för att "bygga en partiledare".

Se inslaget här:

https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=3931312

 
Thomas Bodström gästade Nyhetsmorgon. Foto: TV4 Nyhetsmorgon