Nytt beslut om skrämselåtgärder mot varg på Södertörn

Det ska genomföras nya försök med att skrämma vargtiken på Södertörn. Länsstyrelsen har fattat ett beslut om att genomföra skrämselåtgärder.

Efter flera närgångenhetshändelser beslutade Länsstyrelsen i slutet av september att genomföra skrämselåtgärder mot vargtiken, som sedan juni har rört sig på Södertörn. Något skrämselförsök gick dock inte att genomföra då.

Länsstyrelsen har nu beslutat om ett nytt försök med skrämselåtgärder mot vargen. Skrämselåtgärderna innebär att gummikulor, ljud- och ljuseffekter kan avlossas mot vargen. Syftet med skrämselåtgärderna är att ändra vargens beteende.

Beviljat tillstånd för att genomföra skrämselåtgärder innebär dispens från förbuden enligt artskyddsförordningen och föreskrifter i naturreservat att få störa varg. Skrämselåtgärderna får genomföras inom beslutat område, dock inte i Tyresta nationalpark.

Läs beslutet om skrämselåtgärder här.

Här är kartan för vilket område dispensen gäller.

Information om hur man kan överklaga beslutet.