35 300 fler sysselsatta i Stockholms län

Den svenska konjunkturen är stark. De flesta indikatorerna pekar på en hög ekonomisk aktivitet och god utveckling. I Stockholm yttrar sig detta bland annat genom en stark sysselsättningstillväxt. På ett års sikt ökar antalet sysselsatta kraftigt och länet har därmed fortsatt den högsta sysselsättningen i riket. Det visar den senaste utgåvan av ”Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi” som Länsstyrelsen publicerar i dag.

​Sammantaget har antalet sysselsatta ökat med 35 300 personer på ett års sikt. Ökningen är högre än befolkningstillväxten och sysselsättningen ökar därmed med 1,1 procentenheter till 71,3 procent. Det är framförallt ökningen bland utrikes födda som drivit på utvecklingen. Utrikes föddas män har till exempel en sysselsättning på 72,9 procent, vilket kan jämföras med 73,8 procent bland inrikes födda män i Stockholm eller 69,3 procent bland inrikes födda i riket som helhet.  

Antalet arbetslösa räknas till 85 400 personer eller 6,6 procent och antalet personer som varslats om uppsägning har minskat under årets fyra första månader. 

På företagssidan ligger nyföretagandet fortsatt på en hög nivå, även om något färre företag startats jämfört med rekordåret 2016. 

Rapporten visar bland annat att:

  • Sysselsättningen når sin högsta (skattade) nivå under tidsserien.
  • Trenden om en sjunkande andel undersysselsatta håller i sig.
  • Arbetslösheten beräknas till 6,6 procent, och för män sjunker den till 6,2 procent vilket kan jämföras med 7 procent bland kvinnor.  
  • Ungdomsarbetslösheten (15-24 år) var 18,1 procent under det fjärde kvartalet. Det kan jämföras med 20,7 procent i övriga riket.
  • Vallentuna har lägst arbetslöshet av länets kommuner
  • Under det fjärde kvartalet ökade omsättningen i näringslivet med drygt 3 procent

Läs rapporten Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi.