Skyddsjakten efter varg i Sjundaområdet förlängs

Länsstyrelsen i Stockholms län har idag beslutat att förlänga skyddsjakten efter en varg i Sjundaområdet i Södertälje kommun till den 30 juni. Beslutet har fattats för att minska risken för skada på tamdjur.

Under skyddsjakten som påbörjades den 3 maj har hittills ingen varg fällts i området. Länsstyrelsen bedömer att de skäl för skyddsjakt som redovisas i det tidigare beslutet kvarstår. 

Länsstyrelsen bedömer också att förutsättningarna för skyddsjakt enligt 23 a-b §§ jaktförordningen är uppfyllda. Skyddsjakten förlängs därför till 30 juni 2016. I övrigt ska beslutet gälla oförändrat vad avser villkor i fråga om omfattning, jaktområde, jaktmedel med mera.

Skyddsjaktsområde

Skyddsjaktsområde