Konstaterat fall av fågelinfluensa på Utö

Ett nytt fall av fågelinfluensa har konstaterats i Sverige. Det gäller en mindre hobbybesättning med tamfåglar på Utö i Stockholms södra skärgård. Provtagning har visat att det rör sig om fågelinfluensa av typen H5N8 – en typ som inte smittar till människa.

Fågelinfluensa av typen H5N8 har cirkulerat i Europa under hösten, bland annat i Danmark och på Åland. I Sverige konstaterades fågelinfluensa i en värphönsbesättning utanför Helsingborg i mitten av november. Sedan dess har den också hittats bland vilda fåglar i Skåne, Kalmar, på Öland och på Gotland. Ett nytt fall av fågelinfluensa har nu påträffats i en hobbybesättning med tamfåglar på Utö i Stockholms södra skärgård.

- Denna fågelinfluensa är mycket allvarlig för fåglar som smittas med hög sjuklighet och död som följd. Jag råder alla att verkligen följa bestämmelserna om att hålla sina fåglar inomhus, säger länsveterinär Torsten Jakobsson vid Länsstyrelsen i Stockholm.

Tamfågelbesättningen på Utö är spärrad, vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna den. För att motverka smittspridning väntar även arbete med sanering på den aktuella gården.

Fågelinfluensa av typen H5N8 har så vitt man vet aldrig smittat till människa trots att den under flera år funnits bland vildfågel och orsakat utbrott bland tamfågelbesättningar i andra länder. Därför bedömer Folkhälsomyndigheten att risken för att människor ska smittas i Sverige är i det närmaste obefintlig.

Sedan tidigare gäller skyddsnivå 2 i hela landet på grund av fågelinfluensa. Nivån innebär att fjäderfä ska hållas inomhus. Det är det enda sättet att skydda dem från att smittas av fågelinfluensa från vilda fåglar. Det är också viktigt att ha goda hygienrutiner vid skötsel av egna tamfåglar.

Med beaktande av vad som gäller vid skyddsnivå 2 finns inga restriktioner för människor att resa till eller från Utö. Information om vilka regler som gäller och vilka åtgärder som ska vidtas vid skyddsnivå 2 finns på Jordbruksverkets respektive SVA:s webbplats.

Läs mer om fågelinfluensa här  

Jordbruksverket

SVA

Folkhälsomyndigheten 

Om arbetet med smittskydd och fågelinfluensan på Länsstyrelsen Stockholms webbplats