VIDA och idéburet offentligt partnerskap (IOP)

VIDA ska främja samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället. Allt fler aktörer visar intresse för att lära sig mer om och eventuellt använda sig av samverkansmodellen Idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Under konferensen erbjuds kompetensutveckling kring möjligheter och svårigheter i denna modell. Vi samtalar kring hur IOP kan användas och ser över det rådande rättsläget tillsammans med experter. ​

Tid: 14 mars kl. 8:30-12:00.

Plats: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, lokal Grand.

Hämta inbjudan och program.

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan senast den 1 mars.