VIDA och idéburet offentligt partnerskap (IOP)

VIDA är ett projekt som ska främja samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället. En modell för samverkan som är under utveckling är Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Under konferensen erbjuds kompetensutveckling kring möjligheter och svårigheter i denna modell.

​Tid: 14 mars kl. 8:30-12:00.

Plats: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, lokal Grand.

Hämta inbjudan och program.

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan senast den 1 mars.