Nationell handläggarträff bostadsstöd

Obs! Endast för särskilt inbjudna. Inbjudan har skickats ut via e-post.

Tid: tisdag 24 april 13:00–17:00 (gemensam middag 18:00–20:30) och onsdag 25 april 08:30–15:30 (gemensam lunch 12:00)

Plats: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, 4tr. Lokal Grand.

Program enligt separat e-post.

Kostnad

Konferens och matpaket dagtid samt gemensam middag bekostas av länsstyrelserna centralt.

Resa och husrum bokas och betalas av respektive länsstyrelse.

Frågor

Skicka din frågor till LST-DL-Forum 3 bostadsstöd.

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan senast torsdag den 19 april.