Grön BoStad – vad sjutton är det?

Vår region står inför en historisk samhällsbyggnadsutmaning, folkmängden ökar och bostadsbristen är stor. Dessutom ökar segregationen i det befintliga bostadsbeståndet och många befintliga bostäder renoveras. Vi behöver prata om hur vi tillsamman kan anta utmaningen.

​Nu vill vi bjuda in er på ett frukostmöte och berätta mer om vårt arbete. Vi är på väg in i nästa fas i projektet där ett deltagande från resten av Länsstyrelsen blir en viktig del i processen.

Tid: 23 februari 8:15–9:30.

Plats: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, lokal Royal.

Länsstyrelsen deltar i regionalfondsprojektet Grön Bostad Stockholm. Det är ett gemensamt projekt tillsammans med KTH, Sustainable Innovation, IVL och Ecoloop. Projektet ska bidra till att vi får hållbara bostäder i länet och en hållbar stadsutveckling. Länsstyrelsen ansvarar för delprojektet Arenan som ska vara mötesplatsen för länets aktörer.

Anmälan

Seminariet är fulltecknat.