Implementering av metoder för ANDT-förebyggande arbete utvecklade av STAD

I den regionala strategin och handlingsplanen för ANDT-arbetet i Stockholms län 2017-2020 har ett antal metoder för ANDT-förebyggande arbete lyfts fram. Den 8 november fördjupar vi oss i metoderna Ansvarsfull alkoholservering, Krogar mot Knark och 100 procent ren hårdträning.

Metoderna presenteras av STAD och möjlighet till lokal implementering och regional utvecklingspotential diskuteras i workshops. Ni får också ta del av lärande exempel från kommuner, träningsanläggning och polis.

Syftet med seminariet är att

  • sprida verksamma metoder för ANDT-förebyggande arbete och stötta implementering av dessa i Stockholms län
  • identifiera gemensamma utvecklingsbehov för metoderna i länet.

Målgrupp är alkoholhandläggare, preventionssamordnare, kommunpoliser och övriga poliser som arbetar i nära samverkan med kommunen i ANDT-förebyggande frågor och krogtillsyn.

Inför seminariet ber vi dig att läsa om metoderna i Metoder för det förebyggande arbetet mot brott och droger. Information finns också på www.stad.org.

Hämta inbjudan och program.

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan senast den 26 oktober.