Skyddad bebyggelse 

Vy över Riddarholmen
Vy över Riddarholmen Foto: Hanna Gelotte

Vårt byggda kulturarv utgörs inte bara av enskilda märkliga byggnader utan av hela den bebyggelsemiljö i vilken vi lever och bor. Byggnader, kvarter och områden byggs i relation till varandra och tillsammans berättar de såväl om stadens utveckling som om olika tiders ideal och sociala, tekniska och ekonomiska förutsättningar.

Den bästa garantin för att de värden som finns i vår byggda miljö inte går till spillo, är att byggnader kan fortsätta att brukas i enlighet med sin ursprungliga funktion och att de förändringar som dagens brukande kan ställa utförs varsamt och i relation till varje miljös förutsättningar.

Våra bebyggelsemiljöer är dock ofta utsatta för stark press, exempelvis genom krav på ökad exploatering, förändrade produktionsvillkor eller nya krav på boende. Därför finns olika redskap för att skydda de miljöer som anses ha ett extra stort kulturhistoriskt värde. Ansvaret för detta delas mellan stat och kommun.  

Länsstyrelsen

  • utreder och beslutar om ett objekt ska bli byggnadsminne
  • gör tillsyn av byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser
  • utreder och beslutar om möjligheter till förändring av byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser
  • kan ge bidrag till förvaltning av kulturmiljöer

Nyheter

Kontakta oss

Enheten för kulturmiljö och bostadsstöd
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00