Byggfrågor 

Under denna rubrik har vi samlat information om hur Länsstyrelsen hanterar bygglov och anmälan samt överklagande av kommunala beslut enligt plan- och bygglagen.

Ett litet falurött torp med vita knutar
Foto: Johan Hjalmarsson

Innan man bygger något måste man ofta ansöka om bygglov och göra en anmälan. Det gör man hos kommunen där man vill bygga.

Kommunens beslut i frågor som rör bygglov och anmälan kan vanligtvis överklagas till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen samverkar med kommunerna i deras planläggning.

Kontakta oss

Pia Olsson
Planhandläggare/bygg
Enheten för planfrågor
Pia punkt Olsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Pia punkt Olsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2231503
Enheten för planfrågor
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00