Bredband

Målet för it-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och att Sverige ska ha bredband i världsklass.

Stockholmsregionen siktar mot att utveckla en digital infrastruktur där ett önskat läge kännetecknas av följande:

  • Stockholmsregionen är den självklara platsen för innovativa företag att utveckla och pröva digitala tjänster och produkter i. 
  • Samtliga invånare, företagare och offentlig sektor har tillgång till fast och mobil bredbandsuppkoppling med höga överföringshastigheter. 
  • Vi har en öppen, robust och interoperabel digital infrastruktur i den tekniska frontlinjen. 
  • Stockholmsregionens landsbygdsområden har under de senaste åren gjorts mer attraktiva och konkurrenskraftiga genom förbättrade anslutningsmöjligheter som möjliggör distansarbete, företagande och utbildning.

För mer information, se En Regional Digital Agenda för Stockholms län (länk till höger).

Länsstyrelsens arbete

Länsstyrelsen i Stockholms län arbetar för att samordna och främja utvecklingen av IT-infrastruktur i hela länet. För mer information om regeringsuppdraget, gå till det nationella sekretariatet för regionala bredbandskoordinatorer (länk till höger).

Länsstyrelsen beslutar om stöd inom landsbygdsprogrammet för att skapa eller underlätta tillgång till bredband, uppgradera befintligt bredband, eller bygga ut passivt bredband där marknaden inte bygger ut. Läs mer om bredbandsstödet via länken i rutan till höger.

Länsstyrelsen beslutar också om kanalisationsstöd till projekt där tomrör grävs ned (kanalisation) och andra förberedelser görs för bredband. 

Nationella prioriteringar

Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Detta har beslutats i enlighet med propositionen Tillgängliga elektroniska kommunikationer (prop. 2009/10:193).

Elektroniska kommunikationer ska vara effektiva, säkra och robusta samt tillgodose användarnas behov. De elektroniska kommunikationerna ska i första hand tillhandahållas genom en väl fungerande marknad, men staten ska ha ett ansvar på områden där behoven inte enbart kan tillgodoses av marknaden.