Byggnadsvård 

Renovering av fönster.
Renovering av fönster. Foto: Marianne R Berlin

Byggnadsvården är en del i Länsstyrelsens långsiktiga arbete för att bevara länets kulturmiljö. Du kan ansöka hos oss om byggnadsvårdsbidrag.


Byggnadsvårdsbidrag

För att bebyggelse ska behålla sitt kulturhistoriska värde är det viktigt att vård och underhåll samt ombyggnader sker utifrån de enskilda husens förutsättningar. Det är också viktigt att använda kulturhistoriskt riktiga material och metoder för att ta tillvara på byggnadernas karaktär och utseende samtidigt som man värnar om de traditionella hantverken.

Enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag kan ansöka hos Länsstyrelsen om ett statligt bidrag för att vårda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, ett så kallat byggnadsvårdsbidrag. Upprustning som blir dyrare än normalt kan delvis finansieras genom bidraget, vi kan ge 50–90 procent av den överkostnad som är kulturhistoriskt motiverad.

Läs mer...

 

Rådgivning

Ibland kan det vara svårt att veta hur man ska vårda och underhålla sitt hus på bästa sätt. Både Stockholms läns museum och Stockholms stadsmuseum har bra information om byggnadsvård på sina hemsidor. På museerna finns även antikvarier som kan svara på allmänna frågor om byggnadsvård.

Nyheter

Kontakta oss

Karolina Matts
Handläggare
Enheten för kulturmiljö och bostadsstöd
010-2231457
Enheten för kulturmiljö och bostadsstöd
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00