Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland Länsstyrelsens olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Kontakta oss

Om du inte hittar det du söker eller har frågor om publikationer kontakta: Elisabeth Frisén, tfn 010-223 13 23,
e-post: bibliotek.stockholm@lansstyrelsen.se 

Urval: Djur & natur, Friluftsliv, Rapporter, 2001Rensa urval
Din sökning gav 2 träffar
 • Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv i Stockholms län

  Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.

  Riksintressen är viktiga instrument för avvägningar i markanvändningsfrågor. Riksintressen utpekas inom en rad olika områden, både för bevarandevärden och exploateringsintressen. Naturvårdsverket anger vilka områden som myndigheten ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2001

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv

  Beställ publikation

 • Friluftsliv i tätort. D. 1. Friluftsliv i fysisk planering - bakgrund, utvecklingstendenser, exempel

  För att vi och kommande generationer fortsatt ska kunna ha nära tillgång till allemansrättslig mark krävs en medveten planering. Planering för friluftsliv behöver ske samtidigt med planering för annan markanvändning. Länsstyrelsen vill med denna rapport bidra till att höja kunskapen och intresset för det tätortsnära friluftslivet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2001

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv

  Ladda hem (1 MB)

Träffar per publikationstyp