Nutid och framtid 2016:6. Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Första sidan
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
 
Redovisning av pendlingens omfattning både in i och ut från länet men också den mycket omfattande inomregionala pendlingen med bland annat kommunala jämförelser.
Kommentar: