Nutid och framtid 2016:5. Länet växer och mångfalden ökar

Nutid och framtid 2016:5. Födelseländer
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
4
Länet växer och den 31 december 2015 hade Stockholms län 2 231 439 innevånare. Av dessa var drygt 23 procent (522 818 personer) födda i annat land än Sverige. Jämfört med 2014 har andelen födda i annat land ökat med 0,4 procentenheter.

Befolkningen i länet är födda i 195 olika länder vilket är en ökning med ett land.
Kommentar:
Finns endast som pdf.