Nutid och framtid 2016:4. Fyra myter om bostadsplaneringen

Fyra myter om bostadsplaneringen
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
5
En regions attraktionskraft kan definieras som dess förmåga att locka till sig människor och företag. Genom företagen skapas en arbetsmarknad som ger förutsättningar för att människor ska vilja bosätta sig i regionen, men likaså etablerar sig företag där människor väljer att bo. Detta behöver mötas med en fungerande bostadsmarknad med god tillgång på olika sorters bostäder.

Alla inblandade är överens om att det behöver byggas massor av bostäder för att nå en fungerande bostadsmarknad, Förslag och påståenden haglar i debatten och fingrar pekas år olika håll, vanligtvis är det kommunerna och staten i form av länsstyrelsen som är den stora boven. Mindre vanligt är att dessa påståenden baseras på verkliga fakta utan grunder sig på påståenden som när de upprepas tillräckligt ofta upptas som sanningar.

De fyra myterna

1. Kommunerna underlåter att planerna för bostäder
2. Alla detaljplaner överklagas
3. Överklagandeprocessen kan förkortas med upp till fyra månader
4. Alla planer stoppas av Länsstyrelsen eller domstolarna
Kommentar:
Finns endast som pdf.