Nutid och framtid 2016:3. Genväg blir senväg i bostadsplaneringen

Nutid och framtid 2016:3. Bostadsplanering
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
3
På riksdagens bord ligger nu förslag om att länsstyrelserna inte längre ska vara en del av överklagandeprocessen. Tanken är att spara 3-4 månader. Länsstyrelsens genomgång av samtliga överklaganden av detaljplaner i länet under 2014 visar en helt annan bild. En tidsvinst på 3-4 månader blir i själva verket en tidsförlust vilket är tvärtemot vad bostadsmarknaden behöver.
Kommentar:
Finns endast som pdf.