Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi, februari 2016

Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi, feb 2016
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
21
Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som belyser det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och den allmänekonomiska utvecklingen. Statistiken har hämtats från källor som Statistiska Centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Tillväxtanalys och bearbetats och analyserats av enheten för analys vid Länsstyrelsen i Stockholms län.
Kommentar:
Finns endast som pdf.